Келечектеги энелерге алдын ала билүү маанилүү

2021-жылдын 4-майынан 31-декабрына чейинки мезгилде изилдөөлөрдү тапшырып, төлөгөн бардык бейтаптар төмөнкү эки изилдөөнүн бирөөсүнө 500 сом арзандатууга промокод алышат:
  • TORCH-инфекцияны комплекстүү изилдөө, 28.389; баасы 4 020 сом (биоматериалды алууну эсепке алганда);
  • Гемостазиограмма (Коагулограмма) кеңейтилген, код 28.256; баасы 2 320 сом (биоматериалды алууну эсепке алганда);
Келечектеги энелерге алдын ала билүү маанилүү

2021-жылдын 4-майынан 31-декабрына чейинки мезгилде изилдөөлөрдү тапшырып, төлөгөн бардык бейтаптар төмөнкү эки изилдөөнүн бирөөсүнө 500 сом арзандатууга промокод алышат:
  • TORCH-инфекцияны комплекстүү изилдөө, 28.389; баасы 4 020 сом (биоматериалды алууну эсепке алганда);
  • Гемостазиограмма (Коагулограмма) кеңейтилген, код 28.256; баасы 2 320 сом (биоматериалды алууну эсепке алганда);
Жеке промокод 2.36. β-ХГЧ изилдөөсүн төлөгөндөн кийин бейтап алган сметада көрсөтүлөт жана эки комплекстүү изилдөөлөрдүн бирөөсүнө 500 сом көлөмүндө арзандатууну бир жолу алууга укук берет. Арзандатууну алуу үчүн промокодду Гемотесттин лабораториялык бөлүмүндөгү администраторго же үйгө барган медайымга көрсөтүү керек.

Жеке промокоддун колдонуу мөөнөтү – алгандан баштап 30 күн.
Жеке промокод боюнча арзандатуу башка кайсы болбосун арзандатуулар менен, анын ичинде "Жаш курактык" арзандатуу менен суммаланбайт. Ошондой эле бонустар менен төлөөгө жана "Саламаттыкка чогулткула" программасы боюнча бонустарды топтоого болбойт.

Жеке промокод боюнча арзандатуунун акчалай эквиваленти берилбейт.
Акциянын колдонулуу аймагы – Кыргыз Республикасы.
β-АХГ (адамдын хориондук гонадотропинини) (венадан кан), код 2.36.
Баасы 420 сом (биоматериалды алууну эсепке алганда)

Лабораториялык изилдөө электрохемилюминесценттик иммуноанализ ыкмасы менен кандагы адамдын хориондук гонадотропинининин санын аныктайт. Кош бойлуулукту аныктоо, анын жүрүшүн көзөмөлдөө, гормон чыгаруучу залалдуу шишиктерди аныктоо үчүн колдонулат.

Материалды кабыл алуу

Гемотест бөлүмүнөн тапшырса болот (биоматериалды алуу акысы - 70 сом)
Анализди үйдөн тапшырса болот (биоматериалды алуу акысы - 100 сом)

Изилдөө ыкмасы

Электрохемилюминесценттик иммунотест ECLIA
β-АХГ качан тапшыруу керек?
Аялдар үчүн:
- кош бойлуулукту эрте аныктоо;
- күмөндүн өрчүү патологияларынын пренаталдык скрининги;
- аменорея;
- трофобласттык патологияларды аныктоо жана дарылоосун көзөмөлдөө;
- өнөкөт плацентардык жетишсиздикти аныктоо;
- өзүнөн өзү боюнан түшүп калууга же өрчүбөй калган кош бойлуулукка шектенүү;
- эмбриондун жатындан сырткары жайгашуусуна шектенүү;
- динамикада кош бойлуулуктун жүрүшүнө көзөмөл жүргүзүү;
- кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотууну көзөмөлдөө;

Эркектер үчүн:
- эндин залалдуу шишиктеринин дифференциалдык диагностикасы.

Изилдөөнү толугураак сүрөттөө

АХГ кош бойлуулук учурунда плацентанын клеткалары менен синтезделинет. Ал эки суббирдиктен турат: α жана β. Биринчиси ТТГ, ФСГ жана ЛГ гормондорунда камтылган, экинчиси уникалдуу, ошондуктан кош бойлуулукка кандын анализи так ал боюнча жүргүзүлөт. Тесттин оң натыйжасы бойго бүткөндөн соң 10-11 күндөн кийин алынышы мүмкүн.

Дарыканадагы кош бойлуулукту аныктоо үчүн тесттерден айырмаланып, электрохемилюминесценттик иммуноанализ ыкмасы менен изилдөө кош бойлуулукту айыздын кармалышына чейин эле аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Бул гормондун кандагы саны заарадагыга караганда тезирээк өскөнү менен байланыштуу. Организмде АХГ синтези уруктанган аялдын тукум клеткасынын имплантациясынын биринчи күнүнөн эле башталат жана бүтүндөй кош бойлуулук бою уланат. 7-11 жумага чейин гормондун концентрациясы күндөн күнгө эки эсе жогорулайт, андан кийин бара-бара төмөндөй баштайт.

АХГ касиеттери:

- биринчи үч айлыкта сары денеченин активдүүлүгүн колдойт;
- кош бойлуулукту колдоо үчүн эстрогендердин жана прогестерондордун иштелип чыгышын баштайт;
- эркектерде тестостеронду иштеп чыккан Лейдиг клеткасын өбөлгөлөйт;
- АХГга анализ ошондой эле эркин эстриол жана альфа-фетопротеинге тесттер менен айкалышта күмөндүн өрчүшүндө жетишсиздиктер тобокелин баалоо боюнча комплекстүү изилдөө үчүн да колдонулат.