Коронавирустук инфекцияга текшерүүдөн өтүңүз
Талдоо коду:
ПЧР 19.154.
Сүртүндү
COVID-19 коронавирустук инфекциясын аныктоо (полимеразалык чынжыр реакциясы (ПЧР), IgM каршы заттарына (антителолоруна) тесттер, IgG каршы заттарына (антителолоруна) тесттер)
890 сом
Баасы:
100 сом
Биоматериалды алуу:
Полимеразалык чынжыр реакциясы (ПЧР)
IgM каршы заттарына (антителолоруна) тесттер
IgG каршы заттарына (антителолоруна) тесттер
Бул тесттер кандай иштейт
Полимеразалык чынжыр реакциясы (ПЧР)
коронавирустук инфекциясын аныктоонун негизги ыкмасы болуп саналат. ПЧР тесттери жогорку сезгичтикке жана өзгөчөлүккө ээ, ошондуктан алар оору белгилери жок ташуучуларда да вирусту аныктоого жардам берет.

Полимераздык чынжыр реакциясы ыкмасы же ПЧР жогорку дем алуу жолдорунун аз сандагы эпителий клеткаларында генетикалык материалды - коронавирус РНКсын кыска убакытта аныктоого мүмкүндүк берет. Оң натыйжа (вирустун рибонуклеиндик кычкылдыгын аныктоо) адамдын жогорку дем алуу жолдорунда вирус бар экенин жана адам башкалар үчүн кооптуу экендигин көрсөтөт.

1.ПЧР-тест

SARS-CoV-2 коронавирусунун генетикалык материалын (РНК) аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт.

Биоматериал: кулкун жана алкым көңдөйүнөн сүртүндү
Эмне аныктайт: контагиоздуулук («жугуштуулук»).
Натыйжалардын форматы: сапаттык (аныкталды /аныкталган жок).
Оң натыйжа эмнени билдирет: дем алуу жолдорунда вирус табылды, адам айланадагыларга коркунуч жаратат
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 1300 сом
Биоматериалды алуу (сүртүндү): 100 сом
IgM каршы заттарына (антителолоруна) тесттер

Тест оорунун курч мезгилин аныктайт. Жугузгандан кийин организм IgM каршы заттарын чыгарат. Алар белгилер башталгандан 5-7 күн өткөндөн кийин эле аныкталышы мүмкүн. IgM каршы заттарынын деңгээлинин эртерээк жана айкын көбөйүшү вирустук жүктөмдүн жогору болушу менен да, оорунун бир кыйла оор өтүшү менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Эрежеге ылайык 2-3 айдан кийин IgM каршы заттар толугу менен жок болот

Эгерде IgM каршы заттары аныкталса, "жугуштуулукту" (вирустун бөлүнүшүн) жокко чыгаруу үчүн ПЧР тестинен өтүү зарыл.

2.IgM каршы заттары (антителолору)

SARS-CoV-2 коронавирусуна IgM классындагы каршы заттарды аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн ИФА тест.

Биоматериал: венадан кан
Эмне аныктайт: коронавирустук инфекциянын стадиясын
Натыйжалардын форматы: жарым сандык, позитивдүүлүк коэффициенти менен (инфекция төмөндөп жатабы же өрчүгөнүн улантып жатабы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн маани).
Оң натыйжа эмнени билдирет: салыштырмалуу жакында эле коронавирус жугузулган. Иммундук система IgM классындагы каршы заттарды иштеп чыккан: аларды канда оору башталгандан соң 5-7 күндөн кийин аныктаса болот, 3-4-жумада алар максималдуу мааниге жетет, андан кийин бара-бара жок болот
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 700 сом
Биоматериалды алуу (кычкылтексиз кан): 90 сом
IgG каршы заттарына (антителолоруна) тесттер

Тесттер адам ооруп айыктыбы же ооруп жатабы аныктайт. IgG каршы заттары IgM каршы заттарына караганда кечирээк, оорунун экинчи жумасынын аягында пайда болот жана айыккандан кийин да көпкө чейин сакталат. Канда IgG каршы заттарынын болушу айыгуу стадиясын же өткөн коронавирустук инфекцияны көрсөтөт. Туруктуу IgG деңгээли иммундук эс тутумдун калыптанышы жана кайра инфекциянын алдын алуу үчүн маанилүү деп эсептелет. Эгерде IgG каршы заттары аныкталса, "жугуштуулугун" (вирустун бөлүнүшүн) жокко чыгаруу үчүн ПЧР тестин, курч стадияны жокко чыгаруу үчүн IgM каршы заттарына тестти тапшыруу сунушталат.
3. IgG каршы заттары

Канда SARS-CoV-2 коронавирусуна IgG классындагы каршы заттарды аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн ИФА тест.

Биоматериал: венадан кан
Эмне аныктайт: коронавирустук инфекцияга организмдин иммундук жообун.
Натыйжалардын форматы: жарым сандык, позитивдүүлүк коэффициенти менен (инфекция төмөндөп жатабы же өрчүгөнүн улантып жатабы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн маани).
Оң натыйжа эмнени билдирет: иммундук система IgG классындагы каршы заттарды иштеп чыккан - көбүнчө бейтаптарда алар оорунун экинчи жумасынын аягына жакын аныкталат жана айыккандан кийин узак убакыт сакталат.
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 700 сом
Биоматериалды алуу (кычкылтексиз кан): 90 сом
Бул тесттер кандай иштейт

ПЧР-тесттин натыйжалары менен ИФА тесттердин позитивдүүлүк коэффициенттер тууралуу маалыматтар оорунун стадиясын, ошондой эле адамдын айланадагыларга карата коркунуч жараткандыгын аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт.

Мисалы, оң ПЧР-тести жана IgM жана IgG карата тесттердин терс натыйжалары учурунда, ошондой эле кайсы болбосун КДВО белгилерин жок болушунда адам коронавирустук инфекциянын инкубациялык мезгилинде болушу ыктымал. Айланадагыларга коркунуч жаратат жана жакынкы арада анда COVID-19 оорусу өрчүшү мүмкүн.

Терс ПЧР-тест, жогорку IgM маанилери жана терс же өтө төмөн IgG маанилери учурунда инфекция дем алуу системасы боюнча ылдый "түшүп", колко жана/же өпкө клеткаларын жабыркатып жатат деп болжолдосо болот.

Терс ПЧР-тест, төмөн IgM маанилери жана жогору IgG маанилери учурунда адам инфекция менен бир нече жума мурун ооруп айыгып, дээрлик айланадагылар үчүн коркунуч жаратпайт деп болжолдосо болот.
Полимеразалык чынжыр реакциясы (ПЧР)
Полимеразалык чынжыр реакциясы (ПЧР) коронавирустук инфекциясын аныктоонун негизги ыкмасы болуп саналат. ПЧР тесттери жогорку сезгичтикке жана өзгөчөлүккө ээ, ошондуктан алар оору белгилери жок ташуучуларда да вирусту аныктоого жардам берет.

Полимераздык чынжыр реакциясы ыкмасы же ПЧР жогорку дем алуу жолдорунун аз сандагы эпителий клеткаларында генетикалык материалды - коронавирус РНКсын кыска убакытта аныктоого мүмкүндүк берет. Оң натыйжа (вирустун рибонуклеиндик кычкылдыгын аныктоо) адамдын жогорку дем алуу жолдорунда вирус бар экенин жана адам башкалар үчүн кооптуу экендигин көрсөтөт.

1.ПЧР-тест

SARS-CoV-2 коронавирусунун генетикалык материалын (РНК) аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт.

Биоматериал: кулкун жана алкым көңдөйүнөн сүртүндү
Эмне аныктайт: контагиоздуулук («жугуштуулук»).
Натыйжалардын форматы: сапаттык (аныкталды /аныкталган жок).
Оң натыйжа эмнени билдирет: дем алуу жолдорунда вирус табылды, адам айланадагыларга коркунуч жаратат
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 1300 сом
Биоматериалды алуу (сүртүндү): 100 сом
IgM каршы заттарына (антителолоруна) тесттер
Тесты на антитела IgM
Тест оорунун курч мезгилин аныктайт. Жугузгандан кийин организм IgM каршы заттарын чыгарат. Алар белгилер башталгандан 5-7 күн өткөндөн кийин эле аныкталышы мүмкүн. IgM каршы заттарынын деңгээлинин эртерээк жана айкын көбөйүшү вирустук жүктөмдүн жогору болушу менен да, оорунун бир кыйла оор өтүшү менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Эрежеге ылайык 2-3 айдан кийин IgM каршы заттар толугу менен жок болот

Эгерде IgM каршы заттары аныкталса, "жугуштуулукту" (вирустун бөлүнүшүн) жокко чыгаруу үчүн ПЧР тестинен өтүү зарыл.


2.IgM каршы заттары (антителолору)

SARS-CoV-2 коронавирусуна IgM классындагы каршы заттарды аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн ИФА тест.

Биоматериал: венадан кан
Эмне аныктайт: коронавирустук инфекциянын стадиясын
Натыйжалардын форматы: жарым сандык, позитивдүүлүк коэффициенти менен (инфекция төмөндөп жатабы же өрчүгөнүн улантып жатабы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн маани).
Оң натыйжа эмнени билдирет: салыштырмалуу жакында эле коронавирус жугузулган. Иммундук система IgM классындагы каршы заттарды иштеп чыккан: аларды канда оору башталгандан соң 5-7 күндөн кийин аныктаса болот, 3-4-жумада алар максималдуу мааниге жетет, андан кийин бара-бара жок болот
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 700 сом
Биоматериалды алуу (кычкылтексиз кан): 90 сом
IgG каршы заттарына (антителолоруна) тесттер
Тесттер адам ооруп айыктыбы же ооруп жатабы аныктайт. IgG каршы заттары IgM каршы заттарына караганда кечирээк, оорунун экинчи жумасынын аягында пайда болот жана айыккандан кийин да көпкө чейин сакталат. Канда IgG каршы заттарынын болушу айыгуу стадиясын же өткөн коронавирустук инфекцияны көрсөтөт. Туруктуу IgG деңгээли иммундук эс тутумдун калыптанышы жана кайра инфекциянын алдын алуу үчүн маанилүү деп эсептелет. Эгерде IgG каршы заттары аныкталса, "жугуштуулугун" (вирустун бөлүнүшүн) жокко чыгаруу үчүн ПЧР тестин, курч стадияны жокко чыгаруу үчүн IgM каршы заттарына тестти тапшыруу сунушталат.

3. IgG каршы заттары

Канда SARS-CoV-2 коронавирусуна IgG классындагы каршы заттарды аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн ИФА тест.

Биоматериал: венадан кан
Эмне аныктайт: коронавирустук инфекцияга организмдин иммундук жообун.
Натыйжалардын форматы: жарым сандык, позитивдүүлүк коэффициенти менен (инфекция төмөндөп жатабы же өрчүгөнүн улантып жатабы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн маани).
Оң натыйжа эмнени билдирет: иммундук система IgG классындагы каршы заттарды иштеп чыккан - көбүнчө бейтаптарда алар оорунун экинчи жумасынын аягына жакын аныкталат жана айыккандан кийин узак убакыт сакталат.
Изилдөө мөөнөтү: 1 күн

Баасы: 700 сом
Биоматериалды алуу (кычкылтексиз кан): 90 сом
Бул тесттер кандай иштейт
ПЧР-тесттин натыйжалары менен ИФА тесттердин позитивдүүлүк коэффициенттер тууралуу маалыматтар оорунун стадиясын, ошондой эле адамдын айланадагыларга карата коркунуч жараткандыгын аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт.

Мисалы, оң ПЧР-тести жана IgM жана IgG карата тесттердин терс натыйжалары учурунда, ошондой эле кайсы болбосун КДВО белгилерин жок болушунда адам коронавирустук инфекциянын инкубациялык мезгилинде болушу ыктымал. Айланадагыларга коркунуч жаратат жана жакынкы арада анда COVID-19 оорусу өрчүшү мүмкүн.

Терс ПЧР-тест, жогорку IgM маанилери жана терс же өтө төмөн IgG маанилери учурунда инфекция дем алуу системасы боюнча ылдый "түшүп", колко жана/же өпкө клеткаларын жабыркатып жатат деп болжолдосо болот.

Терс ПЧР-тест, төмөн IgM маанилери жана жогору IgG маанилери учурунда адам инфекция менен бир нече жума мурун ооруп айыгып, дээрлик айланадагылар үчүн коркунуч жаратпайт деп болжолдосо болот.
Акциялар жана атайын сунуштар
Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо же анализдерди тандоо боюнча кошумча кеңеш керек болсо, форманы толтуруңуз жана чалууга тапшырык бериңиз, биз сизге изилдөөнү тандоого жардамберебиз жана кабыл алууга жазабыз
Суроолоруңуз барбы?
Сдайте анализ, чтобы узнать уровень антител после перенесённой болезни или поставленной прививки. Контролируйте уровень антител, чтобы вовремя приходить на ревакцинацию