Май майрамдарында
бөлүмдөрдүн иш графигиБөлүмдөрдүн иш графиги менен төмөндө таанышса болот.