Гемотест менен пайдалуу!

"Гемотест" автоматтык түрдө сайтта же лабораториялык бөлүмдө 25 жаштан кичүү же 55 жаштан улуу бейтаптар үчүн тапшырыктарды тариздөөдө 5% арзандатуу берет.
Гемотест менен пайдалуу!
"Гемотест" автоматтык түрдө сайтта же лабораториялык бөлүмдө 25 жаштан кичүү же 55 жаштан улуу бейтаптар үчүн тапшырыктарды тариздөөдө 5% арзандатуу берет.
Жаш боюнча арзандатуу
"Гемотест" автоматтык түрдө сайтта же лабораториялык бөлүмдө 25 жаштан кичүү же 55 жаштан улуу бейтаптар үчүн тапшырыктарды тариздөөдө 5% арзандатуу берет.

Колдонуу шарттары

- Арзандатуу туулган күн тууралуу маалымат боюнча берилет.
- Арзандатуу лабораториялык изилдөөлөргө жана медициналык кызматтарга жайылат.

"Гемотест" лабораториясы акциянын шарттарын жана өткөрүү мөөнөттөрүн өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.